mandag 28. oktober 2013

Kirkebilder fra Roma

Vi besøker mange kirker på våre reiser. Tenner gjerne et lys for våre kjære, og tar en stille stund. Det er ingen steder vi kan kjenne roen så godt som akkurat på slike steder. Nå må jeg bare innrømme at det har gått litt surr i mine bilder fra kirkene i Roma. Så jeg legger bare ut bilder, uavhengig av hvilken kirke de er fra. Og derfor nevner jeg heller ikke navnet på noen av de kirkene disse bildene er fra.

Dersom du vil se større bilder så klikk på dem!

Kirketak kan være utrolige vakre.Enda et vakkert kirketak.
tirsdag 15. oktober 2013

Colosseum

Like ved Forum Romanum ligger Colosseum. Det rommer ca. 50 000 tilskuere og er dermed verdens største amfiteater. Det ble påbegynt av keiser Vespasian og fullført under hans sønn keiser Titus i 80 e.Kr. Bygningen er oval med en loddrett yttervegg, og føles enormt. Lengdeaksen er 188 m, tverraksen 156 m, den samlede omkrets 524 m og høyden 48,5 m. Bygget har 4 etasjer. Det opprinnelige navnet var Amphiteatrum Flavium fordi både Vespasian og Titus var av den flaviske slekt. Navnet Colosseum fikk det rundt år 700. Materialet er mest travertin, men opprinnelig var det enorme bygget dekket med hvit marmor. Denne ble senere revet av og brukt til å bygge andre byggverk, f.eks. Peterskirken. Vil her nevne at Romas historiske sentrum er på UNESCOs verdensarvliste. 

Vi besøkte også Colosseum våren 2018.

Dersom du vil se større bilder så klikk på dem!For å få tilskuerne rask og enkelt inn laget de 80 porter og de ble så fordelt ved hjelp av et ytterst sinnrikt trappe- og korridorsystem. Plassene var inndelt i fire horisontale seksjoner eller rader, og til disse kom så den nederste og fornemste del, som lå temmelig høyt over arenaen og var forbeholdt senatorene, embetsmennene og vestalinnene. Keiseren hadde sin egen praktlosje, pulvinar. Lenger oppover satt så de alminnelige tilskuere etter rang og stand, de fattige øverst. Det kunne spennes seil over amfiteateret til vern mot sol og regn. Den elliptiske arena var 86×54 m, og under den var det en rekke rom med dyrebur, lokaler for gladiatorene osv. Elevatorer brakte burene opp.


 Keisere brukte Colosseum for å underholde publikum med gratis spill. Disse spillene var et symbol på prestisje og makt, og dette var en måte for en keiser å øke sin popularitet. Spillene kunne vare opptil flere dager. Vanligvis startet de med komiske underholdning og framvisning av eksotiske dyr, men endte med kamper til døden mellom dyr og gladiatorer, eller mellom gladiatorene. Gladiatorene var vanligvis slaver, krigsfanger eller dømte forbrytere. Men noen av dem var profesjonelle og gjorde det av egen vilje. De fleste var menn, men det var også noen kvinnelige gladiatorer. Hvis en gladiator kjempet godt og tappert i Colosseum kunne publikum rope på keiseren for få han fredet. Hvis forespørselen ble innvilget, fikk gladiatoren et tresverd som betydde han var en fri mann, og trengte aldri å kjempe i Colosseum igjen. Det er sagt at hele arenaen også kunne settes under vann, slik kunne sjøslag utkjempes. Men dette er noe usikkert. Under kristenforfølgelsene ble kristne her kastet for ville dyr.

I 405 ble gladiatorkampene avskaffet, og etterhånden mistet amfiteatret sin betydning.
 
Etter et jordskjelv ble Colosseum restaurert ca. 455, men fra 700–1100-tallet forfalt det mer og mer, og en masse materiale ble ført bort og brukt ved oppførelsen av nye bygninger som Venezia-, Farnese- og Cancellaria-palassene. Først ca. 1750 stanset pave Benedikt 14 ødeleggelsen og innvidde Colosseum til et hellig sted til minne om de kristne martyrer. Senere har man på forskjellige måter søkt å bevare den imponerende ruin, som fremdeles er en av Romas største severdigheter.

Under ser du illustrasjoner fra utstilling i Colosseum over hvordan det kunne utarte seg der. Bl.a kan man se gangene og rommene der gladiatorene forberedte seg til kamp og hvor de ville dyrene ble holdt i bur før de ble løftet opp til arenaen med heiser.

mandag 14. oktober 2013

Forum Romanum

 Nedenfor Kapitolhøyden ligger Forum Romanum som i antikken var senter for politikk, handel og religion. Her var det også diskusjoner, prostitusjon og teater. På Julius Cæsars tid ble det bygget en rekke praktfulle bygninger, templer, triumfbuer og søyler her. Det er også her Julius Cæsar ligger begravet. Vil her nevne at Romas historiske sentrum er på UNESCOs verdensarvliste.  

Dersom du vil se større bilder så klikk på dem!Øverst på midten av bilde kan du se Palatinhøyden med de gamle keiserpalassene.
Tre triumfbuer ble bygget i forumet som minner over keisernes seiere. Det er bare en som er så godt som inntakt, nemlig Arco di Costantino. Den ble bygget i 203 e.Kr.
Saturntempelet ble trolig grunnlagt allerede i 497 f.Kr. De nåværende ruinene av tempelet dateres fra 42 f. Kr.


Det står igjen bare tre pilarer av Castor og Pollux tempelet. Det opprinnelige tempelet ble bygget i 484 f. Kr. Tempelet ble bygget av den romerske diktatoren Postumius som lovet å bygge templet hvis hans hær slo Tarquinkongene som tidligere styrte Roma. 


Rett ved siden av triumfbuen Arco di Costantino ligger enorme Colosseum, dit ferden vår går videre!


Deler av Forum Romanum sett fra Colosseum
tirsdag 8. oktober 2013

Piazza del Campidoglio, Kapitolhøyden

Kapitolhøyden er den viktigste av de syv høydene i Roma. Høyden er kjent for en rekke hendelser i Romas historie, bl.a. var det her Brutus og hans medhjelpere stengte seg inne i tempelet etter mordet på Julius Cæsar. Det ble begått henrettelser her, av bl.a. de som var dømt for politiske forbrytelser. Vil her nevne at Romas historiske sentrum er på UNESCOs verdensarvliste. 

 Trappa opp til Kapitolhøyden har lave trinn og hvert trinn er lange. Dette gjorde at det var lett for også hester å forsere den. 

Dersom du vil se større bilder så klikk på dem!

Øverst på den brede trappen står Castor og Pollux statuene. 


 Fra 1536 til 1546 forandet Michelangelo Buonarroti høyden fullstendig ved å bygge tre palasser som innhegner en trapesformet plass. De tre palassene er hjem for Kapitolmuséene, som regnes som verdens eldste og kan spores tilbake til 1471.


På Kapitolhøyden ligger også kirken Santa Maria in Aracoeli. Trappa opp til kirka går på skrått ut fra nederst av trappa opp til selve høyden (som en v), men er helt anderledes. De er omtrent like lange og brede, men kirketrappa er veldig mye brattere og helt enkel, uten utsmykninger. 


Kirken Santa Maria in Aracoeli er viet til Jomfru Maria. 
I kirken finner du Det hellige barnet. Den orginale statuen fra det 15. århundre ble laget av oliventre i Getsemane, ble stjålet i 1994. Det heter seg at det skal ha skjedd mange mirakler ved denne statuen. Menigheten får mange brev adressert til Det hellige barnet. De blir plassert forann statuen uåpnet.