lørdag 9. januar 2021

Med bil på Vågsøy, med utgangspunkt i Måløy.

Med Måløy som utgangspunkt tok vi fatt på en tur rundt på Vågsøy, øya som har forbindelse med fastlandet over Måløybrua ved Måløy sentrum. Nå hadde vi også fått selskap av min nevø, hans samboer og sønn. Så med mine to søstre og svoger, som vi møtte dagen før, var vi nå åtte stykker i følge. Vi tok Fv 601 vestover og vi stoppet ofte, prøvde å få med oss det meste. 

Det første vi ønsket å se nærmere på var Vågsberget Handels og Gjestgjevarstad. På et opplysningsskilt kunne vi lese at dette var et av mange handels- og gjestgiveri langs kysten. Det var handelsvirksomheten som var grunnlaget for eierens økonomi ettersom han hadde enerett på dette området. Han drev også med oppkjøp, foredling og videresalg av fisk. Det er kjent at det har blitt drevet handelsvirksomhet på Vågsberget siden slutten av 1600-tallet. Bygningene ble revet og nye ble satt opp av eieren som var her fra 1769 til 1811. I tiåra etter 1850 gikk betydningen som handels- og gjestgiveri tilbake. I dag er Vågsberget et av de best bevarte handels- og gjestgiveri i Norge og ligger under Kystmuseet i Sogn og Fjordane. Stedet er under restaurering og skal brukes som museum, kultursenter og overnattingsted med muligheter til å arrangere kurs, konferanser og selskap. 

Det er flott natur rundt Vågsberget Handels og Gjestgjevarstad.


Vi fortsetter nordover på øya og kommer inn i bukta der Torskangerpollen ligger. Dette er et fiskevær hvor folk fra store deler av området samlet seg fra midten av 1800-tallet. Nå er også den tiden historie. 


Etter 10 km på veien var vi kommet til Kannesteinen. Den godt besøkte steinen i bygda Oppedal er formet av bølgene gjennom tusenvis av år. Steinen er 3-4 meter høy og de sprekeste av oss kunne ta seg opp på den, med god hjelp. 


Området rundt Kannesteinen har mange jettegryter.


Vi snur ved Kannesteinen og når vi har passert Torskangerpollen igjen tar vi av på Fjærestrandvegen. Når vi kommer til husene i Fjærestrand parkerer vi bilene og går til fots opp til Hendanes Fyr, ca en km. Fra Hendanes Fyr har du vakker utsikt over Kvalheimsvika i retning Kanneseinen. Det 12 meter høye fyret ble oppført i 1914, avbemannet i 1952 og automatisert i 1963. Fyret og husene har forfalt veldig, men nå er det visstnok planer om å bevare det. Kystverket har meldt at dersom ikke det blir gjort blir fyret revet. Det ville være veldig synd. 


På vei tilbake fra Hendanes fyr har vi utsikt mot Torskangerpollen.


Vi kjørte tilbake til Måløy og videre langs vei 617 nordover langs Ulvesundet. Ved Raudeberg tar vi til venstre og kjører Nordvågsøyvegen og finner veien til Refviksanden og Refvik Camping. 


Refviksanden har kritthvit sand og er 1,5 km lang. 
Når vi på tilbakeveien er tilbake på Nordvågsøyvegen tar vi den nordover og rundt denne delen av Vågsøy og tilbake til Raudeberg. Derfra er veien kort til Måløy igjen. 

Måløy.


Under ser du vår rute for denne dagen. Appen slo seg av mens vi var på Hendanes fyr. Derfor rett strek videre. Men vi kjørte samme rute tilbake til Måløy, altså Fv 601. 


Forrige etappe                          Neste etappe

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar