lørdag 18. april 2020

Granada i Spania.

Vi hadde vært i Granada tidligere, i Alhambra. Den gangen ble det ikke til at vi dro ned til sentrum av byen. Denne gangen var vi på en arrangert tur med buss og da ble det et opphold der et par timer før bussen tok oss videre opp til det mauriske palasset Alhambra.

"Granada ligger ved foten av fjellkjeden Sierra Neada. Her har det bodd folk siden starten av historisk tid. Her har det bl.a. bodd fønikere og grekere. I de siste århundrene f. Kr var det romerne som styrte her. I utkanten av Granada ble det opprettet et jødisk samfunn, og sammen med maurerne tok de byen i 711. Maurere er betegnelsen på muslimer som kom fra Nord-Afrika. Da de kristne erobret Cordoba i 1236 var det mange av maurerne derfra som søkte sikkerhet i Granada. I 1492 erobret styrkene til de katolske monarken dronning Isabella og hennes mann Ferdinand byen, og maurenes siste bastion i Spania var tatt. I 1501 prøvde den første erkebiskopen å få de ikke kristne døpt. De som ikke ville la seg døpe måtte flytte fra byen og mange valgte det siste. En god del av de som ble igjen, og som lot seg døpe, beholdt sin islamske tro i hemmelighet."

LAGT TIL I MAI 2023:
Vi hadde en tredagers tur til Granada de siste dagene før jula 2022. Det besøket kan du se her

Plaza Bib Rambla har alltid vært det store samlingspunktet i Granada, og er det fortsatt. Midt på plassen ligger fontenen Fuente de los Gigantes fra 1600-tallet.Det er ikke mye du rekker å se i en by som Granada på et par timer som vi hadde til disposisjon. Valget var derfor enkelt, vi ønsket først og fremst å se katedralen. Den ligger på Plaza de las Pasiegas, plassen som er fra slutten av 1600-tallet.


Byggestarten av Catedral de Granada var ikke før i det 1600-århundre. Det er seint i forhold til de fleste katedraler i Spania. Det tok 181 år å bygge den. Katedralen ligger på samme sted som hovedmoskeen i Granada var. 

I 1561 ble de 22 glassmaleriene, som forteller historien om frelseren, plassert i kuppelen. 

Kapellet Virgen de la Antiqua fra 1700-tallet. 


Kapellet Virgin de las Angustias (1737-1741)

Iglesia del Sagrario, som ble bygget i 1704, ble senere bygd sammen med katedralen og er dermed en del av den.

Iglesia del Sagrario. 


Langs katedralens østre side går gata Calle Oficios. Her sees deler av katedralen fra den siden.


Rett ovenfor den delen av katedralen som du ser på bilde over ligger Palacio de la Madraza.

Palacio de la Madraza. 


Palacio de la Madraza var en muslimske skolen som ble grunnlagt av Nasrid-monarken Yusuf I. Den sto ferdig i 1349. Etter at byen ble erobret av katolske monarker ble stedet gjort om til rådhus. Nå er bygningen en del av universitetet i Granada. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar